Edytuj stronę

Infrastruktura rekreacyjna oraz punkt widokowy

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej związanej z wykonaniem miejsca edukacyjnego oraz punktu widokowego w Jakubowicach. To pozytywny efekt poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.


Wnioskodawcą projektu jest nasze lokalne „Stowarzyszenie Sympatyków Grudyni Wielkiej i okolic”. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na przebudowie utwardzenia pod obiekty małej architektury, obsadzeniu ławek parkowych oraz śmietników na działce gminnej, która jest w tej chwili zalesiona różnymi gatunkami drzew. Planowane zadanie odpowiada na problem naszej młodzieży ze znalezieniem dla siebie zajęcia i sensowne zagospodarowanie wolnego czasu. Związane jest to głównie z brakiem obiektów rekreacyjnych w naszej wsi i okolicach o standardzie spełniającym oczekiwania młodzieży. Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na zwiększenie aktywności i rozwój młodzieży. Utworzenie takiego właśnie miejsca zapewni czynny odpocyznek grup defaworyzowanych. Projekt ma na celu zachęcenie wszystkich mieszkańców do zwiększenia aktywności fizycznej oraz integracji międzypokoleniowej. W dobie internetu bez wątpienia dużym problemem wśród dzieci i młodzieży jest ograniczenie lub brak aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Miejsce edukacyjne w Grudyni Wielkiej to tylko jedne z zadań realizowanego na przełomie marca i czerwca 2023 roku. W Jakubowicach powstanie bowiem pierwszy na terenie „Stowarzyszenia Euro-Country” punkt widokowy, z którego przez lunetę będzie można podziwiać m.in. Góry Opawskie oraz Płaskowyż Głubczycki. Pierwsze ruchy w tej kwestii zaplanowane są już na początek lutego w postaci prac porządkowych na terenie dróżki, mieszkańcom znanej jako „Trzy górki”. Całość inwestycji to kwota 49753,90 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb i rozwoju naszej lokalnej społeczności oraz do rozwoju ogólnodostępnej i komercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Operacja zakłada wsparcie dla całego środowiska społecznego. W szczególności dla środowisk wskazanych w LSR jako grupy defaworyzowane. Sam projekt skierowany jest w szczególności do dwóch grup. 16 – 30 lat oraz osób starszych powyżej 50-tego roku życia. Na ścieżce rekreacyjnej będzie można spacerować, jeździć rowerem, a nawet uprawiać Nordic Walking. Dla osób starszych będzie to sposób na spędzenie wolnego czasu na łonie natury, której w naszych okolicach zdecydowanie nie brakuje.


W Grudyni Wielkiej tradycyjnie co roku organizowane jest Święto Kwitnącej Jabłoni, gdzie do stałych fragmentów dwudniowej imprezy sportowo-rodzinnej należy także Bieg Sadownika. Bieg ten odbywa się w dużej części właśnie na trasie ścieżki rekreacyjnej. Wielu biegaczy, którzy na imprezę przyjeżdżają z całej Polski podkreśla, że chętnie odwiedzają nasze okolice nie tylko ze względu na rywalizację sportową w wymagającym technicznie biegu (urozmaicony teren na którym wyznaczona jest trasa), ale także ze względu na widoki rozciągające się wzdłuż trasy biegu. Do takich w maju zaliczają się m.in. przepięknie kwitnące sady jabłoniowe.PUNKT WIDOKOWY W JAKUBOWICACH znajduje się na działce Nr. 39. Z tego miejsca można będzie podziwiać przez lunetę między innymi Góry Opawskie oraz Płaskowyż Głubczycki. Wśród największych atrakcji, które będzie można wypatrzeć z tego miejsca to wieża na Biskupiej Kopie, krzyż w Pradziadzie, farmy wiatraków, pałac w Jakubowicach, kopułę wieży kościoła oraz ratusz w Głubczycach. Późną wiosną swoim pięknem zachwycają nasze grudyńskie sady. Czy to jabłonie, grusze, czy też wiśnia – nasza lokalna duma. Idąc ścieżką, przy dobrej widoczności można również podziwiać widoki od Elektrowni w Opolu, poprzez Górę Św. Anny do Koksowni w Zdzieszowicach.


MIEJSCE REKREACYJNE W GRUDYNI WIELKIEJ​ na działce Nr. 35 w Grudyni Wielkiej przy ścieżce prowadzącej od OSP Grudynia Wielka do drogi gminnej Nr. 37 będzie punktem odpoczynku. W tym miejscu znajdować będą się 2 ławki oraz 2 stelaże. Na stelażach zamontowane będą tablice informacyjne. Z nich można będzie zaczerpnąć wiedzy na temat fauny i flory naszej okolicy. Zainstalowany zostanie również hotel dla owadów. Na końcu ścieżki przy połączeniu z drogą gminną Nr. 37 zostanie ustawiony stelaż z tablicą informacyjną „pszczelarską”, gdzie w sąsiedztwie tablicy funkcjonuje gospodarstwo pasieczne. Operacja dotyczy działań zwianych z ochroną środowiska , ponieważ w projekcie zostaną zastosowane materiały które wpływają pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego. Na działkach Nr. 35 oraz Nr. 89 zostaną zamontowane kosze na śmieci. Przyczyni się to do mniejszego zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Miejsce rekreacyjne na działce nr.35 ma być zarówno miejscem odpoczynku jak i miejscem edukacyjnym. Zawartość plansz informacyjnych ma uświadamiać nam jaki wpływ na środowisko naturalne ma człowiek.


Tagi postów

Powiązane posty